چشم انداز

چشم انداز

موقعیت گروه همگام را به عنوان رهبر بازار و انتخاب اول مشتریان در صنعت افزودنی ها و مکمل های خوراک دام و طیور ایران تثبیت نماییم. به عنوان الگویی از یک کسب و کار حرفه ای و یکی از ۵ برند معتبر و ارزشمند در صنعت دام و طیور کشور از دیدگاه فعالان این صنعت مطرح و شناخته شویم. بـه عنـوان یک شــرکت پیشرواز طریق سرمـایه گذاری هدفمنـد در بخش تحقیــق و توسعــه، به عنوان یک مرجع و منبع تولید علم و دانش کاربردی در حوزه ی محصولاتمان مطرح شویم. به عنوان بزرگترین صادرکننده ی افزودنی های خوراک دام و طیور در کشور مطرح باشیم. با فراهم آوردن محیط عالی برای ساختن انسانهای شایسته و کمک به پیشرفت آنها، انتخاب اول برترین کارکنان جهت همکاری باشیم.