محیط دوستانه و صمیمی

محیط دوستانه و صمیمی

گروه همگام  به تمام آنچه یک گروه بزرگ نیاز دارد تا بتواند یک محیط دوستانه و آرامش بخش را فراهم آورد، توجه فراوان نموده است. محیط ایده آل برای کار تیمی که تمامی افراد از شادابی، سلامت جسمی، آرامش روانی، امنیت مالی و اجتماعی کافی و لازم برخوردار باشند، تمام آن چیزی است که مدیران گروه همگام به آن توجه نموده اند. حضور در محیطی صمیمی، فعال و سرشار از پویایی، نخستین مزیت پیوستن به تیم همگام است. کار در کنار افراد با انگیزه، صمیمی، متخصص، همدل که با صداقت با همکاران خود برخورد می کنند و هر یک به نوبه خود و در جایگاه خود به حوزه کاری و وظایف خود مسلط هستند، بستر مناسبی برای رشد و بالندگی شغلی محسوب می شود.

فضای صمیمانه و به دور از آلایش در گروه همگام ، ارتباط بین کارمندان و مدیران را ساده تر کرده و محیط سازمان را به محیطی گرم و بسیار صمیمی تبدیل می کند، محیطی که لازمه شکوفایی و نوآوری خواهد بود. برای دستیابی به تمام اهداف فوق، همگام یک برنامه ریزی بسیار دقیق و حساب شده را ارائه داده است. در این گروه به صورت ماهانه، برنامه هایی متنوع و دورهمی هایی با هدف ایجاد همبستگی و صمیمیت بین پرسنل و توضیح و معرفی پروژه های در دست اقدام آنها برگزار می شود. همچنین در هر هفته، جلسات اتاق فکر با موضوعات بررسی مشکلات اجتماعی و فرهنگی داخل گروه و برطرف کردن آنها برگزار می شوند. به این ترتیب، تیم کاری همگام از کنار هم بودن لذت بیشتری خواهند برد.