ماموریت

ماموریت

کمـک به سلامتی جامعه و تامین غذای سـالم ، بهینه کردن چرخه تولید و در نهایت تولید محصول با کیفیت و مقرون به صرفه و سالم در صنعت دامپروی است.این گروه بر این هدف استوار است که بتواند سطح رضایتمندی مشتریان خود را به طور مستمر افزایش داده، محصولاتی بهتر تولید نموده و به طور قوی در بازار صنعت دام و طیور ایران، ظاهر شود.