فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی گروه همگام بر پایه ارتباط گرم، صمیمی و دلسوزانه بین مدیریت و همکاران طراحی شده است. این فرهنگ، بر پایه احترام، دوستی، حس مسئولیت پذیری و پیشرفت استوار است. در گروه همگام ، “شایسته سالاری”، به جای “جایگاه محوری”، ملاک سنجش و ارزیابی افراد قرار داده شده است.

در فرهنگ همگام، مسیر رشد و توسعه‌ فردی در راستای مسیر پیشرفت شغلی او قرار گرفته است. این جمله به مفهوم آن است که در شرکت همگام تلاش می شود افراد بتوانند هر روز در حال یادگیری مطالب جدیدتر و به روزتر باشند و پیشرفت نمایند.

هدف مدیران گروه همگام این است که بتوانند شرکت را به یک مکان مناسب تبدیل سازند تا آموزش و توسعه فردی برای همکاران، ساده تر و آسان تر باشد. در فرهنگ همگام، صمیمیّت میان پرسنل حرف اول را می‌زد و این موضوع به دلیل وجود منطق، احساس، احترام و نظم بسیار منسجمی است که در اصول گروه همگام قرار دارد.

در فرهنگ سازمانی گروه همگام ، همواره از افراد با انگیزه و دارای خلاقیت و ایده های جدید، استقبال می شود. این شرکت به این افراد کمک می کند تا بتوانند به سطوح فردی و شغلی بالاتری دست پیدا کنند. در گروه همگام، تلاش می شود تا ایده های ناب و بلندپروازانه شخصی را در راستای اهداف ساز‎‍مانی شرکت قرار دهند. به این ترتیب، هم فرد و هم سازمان می توانند در کنار یکدیگر، رشد نمایند.