سرمایه های انسانی

سرمایه های انسانی
مدیران و مسئولان عالی رتبه در گروه همگام بر این باور هستند که موفقیت و سودآوری یک سازمان، همواره در گروی نیروهای انسانی متعهد، با استعداد، متخصص و مسئولیت پذیر آن مجموعه است. در گروه همگام تلاش شده است تا بهترین و متخصص ترین نیروهای انسانی در قسمت های مختلف سازمان مشغول به فعالیت شوند.
این تیم تخصصی و حرفه ای به واسطه زمینه مناسبی که توسط گروه همگام فراهم شده است، سعی می کنند استعدادهای بالقوه خود را به عرصه بالفعل مبدل سازند و راه رسیدن به موفقیت را در کنار دیگر همکاران خود، طی نمایند.
گروه همگام  با فراهم کردن یک محیط کاملاً دوستانه و پویا، حس خوب یادگیری و کار تیمی را در پرسنل خود ایجاد کرده است. فضای کاری تعاملی و صمیمی در گروه همگام به گونه ‌ای است که افراد می ‌توانند توانایی های خود را در زمینه ‌های مختلف مورد سنجش قرار داده و در حوزه‌ های متفاوت، تخصص های لازم را کسب نمایند.
گروه همگام  به عنوان یک سازمان منسجم و رو به رشد، همواره به رضایت و امنیت شغلی پرسنل خود اهمیت داده و مسأله پیشرفت و آموزش آن‌ ها را در دستور کار خود قرار می دهد. مدیران و مسئولان گروه همگام  به صورت همه جانبه نسبت به نیروهای سازمانی و منابع انسانی خود، متعهد بوده و همین عامل موجب وفاداری تمام پرسنل نسبت به گروه گشته است.