رضایت مشتری

رضایت مشتری
1- پایبندی به اصل مشتری مداری و کسب رضایت مشتریان
مشتری مداری و کسب رضایت مشتریان، مهم ترین هدفی است که گروه همگام  با تولید محصولات استاندارد و باکیفیت در صنعت دام و طیور، سعی در تأمین آن دارد. ما با همکاری مشتریان خود و گرفتن ایده و نظراتشان هر روز کیفیت محصولات و سبد کالایی همگام را وسیع‌تر می‌کنیم.
مدیران و متخصصان گروه همگام  بر این باور هستند که دسترسی به موفقیت، توسعه پایدار، ثبات، حفظ ارتباط نزدیک و صمیمی با مشتریان، بهبود محصولات و ارتقای جایگاه برند همگام ، در گروی جلب رضایت، حفظ و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان در استفاده از محصولات این مجموعه است.
2- برقراری ارتباط با مشتریان
دستیابی به اهداف فوق درگروه همگام جز با برقراری ارتباط مستمر و صمیمی با مشتریان، شنیدن صدای آنها و توجه به انتظارات و توقعات آنها میسر نخواهد شد.
توجه به نقطه نظرات مشتریان عزیز و در نظر گرفتن سلیقه های آنها در سرلوحه برنامه های کاری گروه همگام قرار دارند. به این ترتیب می توان مطمئن بود که تولید محصولات باکیفیت و به روز، مطابق با استانداردهای نوین صنعت دامپروری به طور مستمر در گروه همگام ادامه خواهد داشت.
3- تلاش در جهت ارتقاء کیفیت صنعت دامپروری در کشور
دامپزشکان، مهندسان و متخصصان گروه همگام با عزم و اراده و با استعانت از تلاش و همت خود، بر اساس استانداردهای جهانی، کیفیت محصولات صنعت دام و طیور را ارتقا داده و گام مهمی در راستای تغییر کیفیت این صنعت از شیوه سنتی به مدرن بر داشته اند. این گروه با استناد به رویکردهای صنعت دامپروری در کشور ایران و با در نظر گرفتن اصل پایبندی به حقوق مشتریان و رعایت مشتری مداری توانسته است برنامه دقیقی برای ارتقای مدیریت کیفیت و بهبود مستمر در گروه همگام را طراحی و اجرا نماید.