آموزش و یادگیری

آموزش و یادگیری
یکی از ارزشمندترین باورها و رسالت های گروه همگام توجه فراوان به مسأله آموزش و یادگیری مستمر و تخصصی منابع انسانی و فراهم نمودن زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای فردی و تیمی پرسنل است که هدف از اجرای این برنامه، افزایش سطح دانش و مهارت های افراد در حوزه های مختلف خواهد بود.
گروه همگام برای آموزش ‌ها و توسعه مهارتهای فردی و تیمی، افزایش انگیزه های کاری و دانش تخصصی، ویژه نیروهای کاری، زمان و هزینه زیادی را اختصاص داده است. برای این کار از اساتید متخصص و حرفه ای در یک حوزه خاص استفاده شده، همچنین از مدیران و سرپرستان با تجربه تر دعوت می شود این دوره های آموزشی را برگزار نمایند. زیرا مدیران شرکت همگام معتقد هستند که افراد متخصص و ماهر می توانند نقش بسزایی در ساختن یک گروه پیشرو و موفق داشته باشند.
در واقع، مدیران عالی رتبه در گروه همگام (رهبران، مدیران، سرپرستان ) صرفاً یک مدیر نیستند؛ بلکه مربیانی هستند که توسعه فردی کارکنان را جزو اولویت های برنامه های خود قرار داده اند. در مجموعه صنعتی و تولیدی گروه همگام، افراد و نیروهای کاری، همراه با فناوری ها و تکنولوژی های روز، حرکت می کنند. افراد در این محیط کاری، همیشه در حال به ‌روز شدن و افزایش دانش و تجربه‌ هستند. موقعیتی که به جرأت می توان گفت شاید در کمتر مکانی بتوان به آن دست یافت!
همچنین، نیروهای کاری در گروه همگام با بهره گیری از بهترین فرصت کاری در این گروه، قادر خواهند بود یک تصویر ذهنی کامل و جامع از موقعیت خود و آنچه انتظار دارند تصور کرده و با تلاش فراوان به آن دست پیدا کنند. از طرفی دیگر، افراد در این گروه نسبت به کار و وظایف خود، نگرش مثبت پیدا کرده و جایگاه خود را در گروه، تثبیت خواهند کرد.
افرادی که جزو منابع انسانی یا سرمایه های انسانی گروه همگام قرار می گیرند، هر روزه در حال یادگیری مستمر هستند و می توانند از امکانات آموزشی برنامه ریزی شده استفاده نمایند. این آموزش ها به آنها کمک خواهد کرد تا سطح دانش و آگاهی خود را افزایش داده و مهارت ها و قابلیت های خود را ارتقا دهند. به این ترتیب، فرصت های پیشرفت و ترقی را تجربه خواهند نمود.
اعضای شرکت همگام یا به عبارت بهتر “خانواده همگام”، افرادی با انگیزه، هدفمند و سرشار از شوق یادگیری هستند. این افراد همواره از خلاقیت‌ ها و ایده های جدید خود برای پیدا کردن بهترین راه ‌حل ‌ها بهره می گیرند تا بتوانند چالش های محیط کار را بر طرف نموده و تجربه های جدید، کسب کنند. محیط دوستانه‌ و آموزش محور در شرکت همگام هم چنین باعث می شود افراد حرفه ‌ای‌ و متخصص، با تجربه مفید خود، مهارت‌ ها و فوت‌ و ‌فن صحیح انجام دادن کارها را مشتاقانه به دیگران نیز آموزش دهند.