خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

اثرات بنتونیت طبیعی روی شرایط ایمنی گوساله

بنتونیت یک سیلیکاته آلومینیوم هیدراته از منشأ آتشفشانی که حاوی مونتموریلونیت معدنی (50-90% )می باشد، همچنین دارای خاصیت گرماسنجی(در اثر گرما نرم شده و پس از […]
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

اثرات کِلِی (رسی) پس از یک تنش با جیره ی پرغله

اثرات کِلِی (رسی) پس از یک تنش با جیره ی پرغله، روی ترکیبات شیر و روی شکمبه، خون و pH مدفوع در گاوهای هلشتاین چکیده: مکمل […]
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

مبانی جدید برای بروز اسیدوز تحت حاد و اثرات آن

مبانی جدید برای بروز اسیدوز تحت حاد و اثرات آنها بر عملکرد و سلامت گاو شیری اسیدوز شکمبه­ای یک ناهنجاری رایج در دستگاه گوارش است. این […]