مکمل ویتامینه معدنی گوساله نر پرواری
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸
مکمل ویتامینه معدنی گاو خشک و تلیسه
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸
پرمیکس ویژه / عمومی دوره ی انتقال

مزایای استفاده از پرمیکس های دوره ی انتقال:
  • بهبود خوراک مصرفی
  • افزایش تولید شیر
  • تامین مقادیر کافی از پیش سازهای گلوکز
  • تقویت متابولیسم چربی و کربوهیدرات ها
  • جلوگیری از بیماری های متابولیکی نظیر کتوز و کبد چرب
  • بهبود فلور شکمبه ای و سلامت گوارش
  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی
  • افزایش حساسیت به انسولین
  • و...
parallax background
 
ترکیبات
پیش ساز گلوکز
کولین محافظت شده دامی
نیاسین محافظت شده دامی
ترکیبات خوش خوراک کننده
ترکیبات
پیش ساز گلوکز
کولین محافظت شده دامی
نیاسین محافظت شده دامی
بیوتین
کروم آلی
موننسین
ترکیبات خوش خوراک کننده