مکمل آنیونیک ویژه دوره انتظار زایمان
مهر ۱۴, ۱۳۹۸
مکمل توکسین بایندر توکس استاپ

مایکوتوکسینها، متابولیت های ثانویه با وزن مولکولی کم هستند که توسط طیف وسیعی از قارچها تولید و ترشح می شوند. این متابولیت های قارچی می توانند مواد خوراکی را بطور شدیدی دچار آلودگی نمایند. مبحث آلودگی های قارچی یکی از مسائل بسیار مهم در سطح بین المللی می باشد که این موضوع به ماهیت اختصاصی و اثرات عمیق مایکوتوکسین ها مربوط میشود. مشخص شده است که مایکوتوکسین های حاصل از برخی انواع قارچ ها، در حدود ۲۵ درصد از محصولات کشاورزی را آلوده می کنند و خسارات ناشی از حضور این سموم در محصولات کشاورزی آلوده شده، میلیون ها دلار در سال برآورد شده است. مشخص گردیده که مایکوتوکسین ها می توانند باعث اختلالات گوارشی نظیر اسهال، استفراغ و جراحات روده شوند. همچنین آلودگی با سموم قارچی می تواند به ناهنجاری های کلیوی و نکروز سلولهای کبدی منجر گردد. نظر به اینکه مایکوتوکسینها می توانند سیستم ایمنی را تضعیف نمایند، لذا مصرف این ترکیبات، حساسیت حیوانات را در برابر بیماریهای عفونی حاصل از باکتری ها، ویروسها و سایر قارچها افزایش میدهد ...
با توجه به اثرات مضر آلودگی های قارچی، تحقیقات گسترده ای در خصوص راهکارهای پیشگیری و کاهش اثرات منفی مایکوتوکسینها انجام شده است. مشخص گردیده که مواد جاذب می توانند از جذب سموم قارچی در دستگاه گوارش ممانعت نمایند. تحقیقات متعددی قابلیت به دام اندازندگی بنتونیت ها و ترکیبات آلومینوسیلیکاتی را به اثبات رسانده اند. علاوه بر ترکیبات سیلیکاتی، اجزاء دیواره سلولی مخمرها نیز جایگزین های موثری برای ترکیبات معدنی به شمار می آیند؛ زیرا این ترکیبات از قابلیت جذب بالاتری برخوردار هستند. مشخص شده که دیواره سلولی مخمر و بار الکتریکی آن، نقش مهمی در فرآیند جذب سموم قارچی بر عهده دارد.
علاوه بر مواد جاذب، آنتی اکسیدان ها نیز نقش اساسی در ممانعت از بروز اثرات سمی و سرطان زایی مایکوتوکسینها دارند. ترکیبات آنتی اکسیدان به عنوان معدوم کننده رادیکال های آزاد (بویژه رادیکال های سوپراکسید) عمل نموده و اثرات خود را از طریق فعال سازی پروتئین های دخیل در فرآیندهای خنثی سازی و دفاعی اعمال می کنند. برخی از ترکیبات فعال گیاهی نیز ویژگیهای دفاعی در برابر سموم قارچی بروز می دهند.توکس استاپ یک جاذب (توکسین بایندر) چند جزئی ویژه می باشد که به عنوان یک جاذب مسمومیت زدا در جیره های غذایی کامل و کنسانتره انواع دام های اهلی مورد استفاده قرار می گیرد.
علاوه بر قابلیت جذب، این محصول اختصاصی به سلول های کبدی کمک می کند تا سموم قارچی را دچار تغییر شکل نموده و خنثی نماید. این محصول می تواند در درمان برخی از ناهنجاریهای گوارشی نیز مورد استفاده قرار گیرد و در برابر انواع مایکوتوکسینها نظير آفلاتوکسینها، أكراتوکسینها، | زیر النونها، تریکو تسن ها و ... موثر است. با توجه به قابلیت جاذب و اثرات سم زدایی این توکسین بایندر خاص، مصرف توکس استاپ سلامت دام ها را تضمین نموده و باعث بهبود راندمان تولیدی و ضریب تبدیل غذا میشود.
parallax background
در یک تحقیق آزمایشگاهی,نتایج ذیل را از میزان جذب مایکوتوکسین ها در توکس استاپ با نمونه های کنترل بدست آمده است.
 
Aflatoxin B1 T2 Zearalenone Ochratochin A name(mg mycotoxin / g binder)
31b 0b 26b 4c Na Bentonite
39ab 9a 73a 45b ToxStop PG - 711
47a 5a 82a 58a ToxStop LG - 406