مکمل ویتامینه معدنی پرتولید
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸
مکمل آنیونیک ویژه دوره انتظار زایمان

مزایای استفاده از مکمل آنیونیک:
  • کاهش اختلاف کاتیون آنیون جیره (DCAD)
  • تامین کلسیم قابل جذب برای گاوهای انتظار زایمان
  • کاهش بروز تب شیر و جفت ماندگی
  • حاوی ترکیبات خوشخوراک کننده
  • جلوگیری از کاهش مصرف خوراک
پروتکل پیشنهادی برای گاوهای انتظار زایمان :
  • مکمل آنیونیک به میزان ۵۰۰ گرم در روز به ازای هر رأس
  • مکمل ویتامینه سوپر تولید به میزان ۱۰۰ گرم در روز به ازای هر رأس
  • مکمل معدنی بدون فسفر سوپر تولید به میزان ۱۰۰ گرم در روز به ازای هر رأس
  • کربنات کلسیم به میزان ۱۰۰ گرم در روز به ازای هر رأس
  • حاوی ترکیبات ضد کلوخه شدن و ...
parallax background
 
آنالیز هر کیلوگرم مکمل آنیونیک
نام ماده موثر واحد مقدار
کلر mg ۷۲,۶۰۰
گوگرد mg ۲۶,۰۰۰
منیزیم mg ۲۰,۰۰۰
کلسیم mg ۱۵۵,۰۰۰
ترکیبات خوش خوراک کننده در حد مجاز
ترکیبات ضد کلوخه ای در حد مجاز