تأثیر موننسین روی سوخت و ساز گاوهای شیرده
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸
مکمل توکسین بایندر توکس استاپ
مهر ۱۸, ۱۳۹۸
مکمل آنیونیک ویژه دوره انتظار زایمان

مزایای استفاده از مکمل آنیونیک:
 • کاهش اختلال کاتیون آنیون جیره (DCAD)
 • تامین کلسیم قابل جذب برای گاوهای انتظار زایمان
 • کاهش بروز تب شیر و جفت ماندگی
 • حاوی از کاهش مصرف خوراک
 • حاوری ترکبات ضد کلوخه شدن
 • و...
پروتکل پیشنهادی برای گاوهای انتظار زایمان:
 • مکمل آنیونیک به میزان 500گرم در روز به ازای هر راس
 • مکمل ویتامینه سوپر تولید به میزان 100گرم در روز به ازای هر راس
 • مکمل معدنی بدون فسفر سوپر تولید به میزان 100گرم در روز به ازای هر راس
 • کربنات کلسیم به میزان 100گرم در روز به ازای هر راس
 • و...
parallax background
 
نام ماده موثر واحد مقدار
کلر mg ۷۲,۶۰۰
گوگرد mg ۲۶,۰۰۰
کلسیم mg ۱۵۵,۰۰۰
منیزیم mg ۲۰,۰۰۰
ترکیبات خوشخوراک کننده در حد مجاز
ترکیبات ضد کلوخه ای در حد مجاز